Prosta funkcja do skracania tekstu

Ostatnio często potrzebowałem funkcji, która skróci tekst jeśli będzie dłuższy niż X znaków. Napisanie własnej funkcji znając kilka, wbudowanych w php, funkcji nie jest problemem, ale po co to robić jak mogę ją napisać tutaj i w razie potrzeby skopiować.

Funkcja wygląda tak:

function cutMe($text,$length,$sufix='...') {
    if(strlen($text) > $length) return substr($text,0,$length).$sufix;
    else return $text;
}

Jak widać funkcja posiada 3 argumenty. Pierwszy $text to ciąg znaków, drugi $length to ilość znaków, jaka nas interesuje, ostatni (opcjonalny) to tekst, który zostanie dodany jeśli podany ciąg znaków będzie dłuższy niż ilość znaków.

Do napisania funkcji potrzebne były tylko 2 wbudowane w php funkcje oraz wyrażenie warunkowe if
1) Funkcja strlen, zwraca długość ciągu.
2) Funkcja substr, wycina z ciągu podana ilość znaków.

Przykład wykorzystania funkcji:

$zmienna = 'Ala ma kota i tak dalej';
 
echo cutMe($zmienna,5,'[...] tyle');  // zwróci "Ala m [...] tyle";