Przez kilka ostatnich miesięcy, wykonując na zlecenie modyfikacje. Nie zawsze miałem dostęp do bazy danych i serwera (modyfikacje dotyczyły wgranie modułu/modyfikacji/aplikacji), a często wymagane było wykonanie zapytania do bazy, które musiał wykonać klient. Dla