Wykrywanie geolokalizacji użytkownika w przeglądarce

Bardzo prosta w implementacji funkcja JavaScript zwracająca wartości szerokości i wysokości geograficznej użytkownika. W przykładzie funkcja wyświetla szerokość i wysokość geograficzną w konsoli.
geolokalizacja-konsola

var BotMap = {};
var options = {
	enableHighAccuracy: true,
	timeout: 10000,
	maximumAge: 0
};
 
function success(pos) {
BotMap.crd = pos.coords;
 
	console.log('Your current position is:');
	console.log('Latitude : ' + BotMap.crd.latitude);
	console.log('Longitude: ' + BotMap.crd.longitude);
	console.log('More or less ' + BotMap.crd.accuracy + ' meters.');
}
 
function error(err) {
	console.warn('ERROR(' + err.code + '): ' + err.message);
}
 
navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error, options);