Stosowanie BBCode jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed wprowadzaniem przez użytkowników niechcianych, a nawet szkodliwych danych z formularzów. BBCode z jednej strony ma za zadanie ułatwienie formatowania tekstu użytkownikom, którzy nie znają HTML. Z drugiej