input Archive

Pozbycie się pomarańczowego obramowania (otuline) pól w formularzu

Zwykle grafik wykonując szablon graficzny strony nie uwzględnia pewnych ograniczeń czy wręcz wymogów narzucanych odgórnie przez przeglądarki. Jednym z takich mankamentów jest tak zwany outline, czyli obramowanie pól formularza (w chrome pomarańczowa), gdy pole

Zliczanie znaków w formularzu (input, textarea) – JavaScript

Kilka miesięcy temu dla potrzeb jakiegoś skryptu napisałem prostą funkcję JavaScript sprawdzającą wpisaną ilość znaków do danego pola formularza. W zależności czy został przekroczony limit zamienia kolor tekstu z zielonego na czerwony (można dowolnie