Jquery jest chyba najpopularniejszym frameworkiem JavaScript, co przekłada się na ilość dodatków czy gotowych rozwiązań wykorzystujących framework. Tyle słowem wstępu, wpis będzie dotyczył bardzo prostego, ale przydatnego i często wykorzystywanego, ukrywania obiektów na stronie.