MySQL Archive

Wklej dowolny kod z kolorowaniem składni bez rejestracji w wklej.co!

Bardzo proste i za razem przydatne narzędzie do przeklejania kodu źródłowego. Skrypt wyszedł na przypadkiem podczas nauki Symfony2. Główną ideą było umożliwienie przeklejania kodu źródłowego bez potrzeby rejestracji. Natomiast zakładając konto masz możliwość przeglądania

Jak wykonać zapytanie SQL do bazy danych MySQL?

Przez kilka ostatnich miesięcy, wykonując na zlecenie modyfikacje. Nie zawsze miałem dostęp do bazy danych i serwera (modyfikacje dotyczyły wgranie modułu/modyfikacji/aplikacji), a często wymagane było wykonanie zapytania do bazy, które musiał wykonać klient. Dla