narzędzie Archive

Wklej dowolny kod z kolorowaniem składni bez rejestracji w wklej.co!

Bardzo proste i za razem przydatne narzędzie do przeklejania kodu źródłowego. Skrypt wyszedł na przypadkiem podczas nauki Symfony2. Główną ideą było umożliwienie przeklejania kodu źródłowego bez potrzeby rejestracji. Natomiast zakładając konto masz możliwość przeglądania

Emmet – niezbędny zestaw narzędzi dla web-deweloperów

Główną ideą narzędzia jest przyspieszenie pisania (w zasadzie generowania) kodu HTML. Stosując odpowiednią składnię, jedna linia kodu pozwala wygenerować listę rozwijaną o dowolnej ilości elementów. Co więcej jest w pełni darmowy, obsługiwany przez 14