xml Archive

Pobieranie danych z pliku XML za pomocą php

Do pobierania danych z plików XML, php przygotowało bardzo wygodną i prostą w użyciu funkcję simplexml_load_file();, której argumentem jest ścieżka do pliku XML. Wykonując ją w pętli foreach można przetworzyć cały plik wykorzystując zaledwie

Wstęp do XML, ręczne tworzenie plików xml

Struktura XML jest bardzo podobna do HTML, z dwiema subtelnymi, ale znaczącymi, różnicami. 1) XML umożliwia stosowanie dowolnych nazw tagów, kiedy HTML ma standaryzowane znaczniki. Z tego wynika druga różnica. 2) XML został stworzony

Facebook xml – zliczanie like dla danej strony

Facebook, podobnie do Vimeo umożliwia w bardzo prosty sposób sprawdzenie liczby polubień (like), udostępnień (share), ilości komentarzy, dla dowolnej strony/podstrony. API Facebooka bez rejestracji aplikacji udostępnia plik XML z zestawieniem wszystkich wymienionych elementów. Do